Правни обучения, консултации и други събития в помощ на вашия бизнес – промените трябва винаги да водят към по-добро.

Фондация „Право и медии“  организира периодично обучения и семинари по актуални правни въпроси. На тях вие ще получите информация по най-важните теми на деня, свързани със законодателни промени, изменения в нормативни актове и европейско законодателство, отговори на ваши запитвания, практически насоки, както и други съвети от бизнес ежедневието. Фондация „Право и медии“  предлага вътрешно фирмени обучения по важни за вашата стопанска дейност въпроси.  Нашите обучения са с практическа насоченост, защото нашето разбиране е, че теоретични познания без практическо приложение нямат място в бизнеса. Спестете време като посетите обучение, водено от професионалисти с богати практически и теоретични познания, готови да  отговорят на вашите въпроси от ежедневието и да споделят своя опит.  Нашите обучители са с многогодишен опит в преподаването и организирането на събития  от различен мащаб – ние ще конструираме вашето вътрешно фирмено обучение според дейността ви, но също така можем да организираме и международна конференция. Предложете на сайта тема за бъдещи обучения и се свържете се с нас за да обсъдим в подробности  от какви обучения се нуждае бизнеса ви. Нека приложим успешно новите познания – промяната трябва да е винаги към по-добро.