Обучението в Бургас за съдии, медиатори и адвокати се организира от Професионалната асоциация на медиаторите в България в рамките на проект "Децата на фокус в съдебната реформа". Проектът се осъществява заедно с партньорски организации – Национална мрежа за децата, Фондация „За нашите деца“ и Асоциация „Родители“. Бургаският окръжен и Районният...
Образуваните преписки по признак пол в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през годините са 277, като над 75 на сто по оплаквания са от жени. За последната 2019 година образуваните преписки по признак пол в КЗД са 36. Преписките с оплаквания по този защитен признак се разпределят във втори специализиран състав, а при оплаквания и по други...
Преди около месец Генералното консулство на България в Милано бе домакин на представянето на Декалог за адвокати – българо-италиански наръчник за адвокати в помощ на граждани, пострадали от насилие. Декалогът на италиански е издаден през 2018 година от Миланската колегия, а през 2019 г. адвокатите Божидара Атанасова и Мария Ганчева го превеждат на...
Какво е състоянието на киберпрестъпността при пандемията от коронавирус, кои са най-честите измами и как да се предпазим от посегателства – отговори на тези въпроси дават експертите. "Различните държави дават увеличение на киберизмамите от 300 до 1000%, каза за предаването "Законът и Темида" Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен...
В правото е уредена възможността при извънредни ситуации и обстоятелства страните по един договор да не носят вина за това, че не могат да изпълнят определени свои договорни задължения С решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. беше обявено извънредно положение като мярка за ограничаване разпространението на епидемията от коронавирус.  В...
Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДИП), въвежда важни промени в уредбата на трудовите отношения. С този нов закон се цели, от една страна, целта е работодателите да имат повече инструменти за справяне с новите икономически затруднения, от друга страна,...
Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице-медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Медиацията е доброволна, неформална, безпристрастна и поверителна процедура. Медиация може да се използва за разрешаването на широк кръг проблеми от...
Много работодатели прибягват до съкращаване на работно време и на служители, и до намаляване на заплатите. Какви подводни камъни се крият при такива ситуации? Ще бъдат ли затрупани съдилищата с такива казуси? „Грешките на работодателите, които уволняват работници и служители по време на криза, могат да бъдат обособени в три категории – уволнение...
Закрилата при уволнение на работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, е уредена в чл. 333 от Кодекса на труда (КТ). Чл. 333 от Кодекса на труда установява т.нар. „предварителна закрила“ при уволнение. Тя е предварителна, защото предхожда извършването на уволнението. Нейното предназначение е да постави извършването на...
Предаването "Законът и Темида" за разследваща журналистика, криминални и съдебни новини вече 8 години помага повдигането на правната култура у нас. В годините сред темите са намирали място дела срещу мафията и организираната престъпност, както и за частни случаи и правни казуси на слушатели и съвети на юриста. От години предаването посвещава...
Като единствен български орган по равнопоставеност, през годините Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ефективно и ефикасно изпълнява целите, поставени пред нея, с ангажимент и стремеж към едно бъдеще без дискриминация. Целта е повишаване чувствителността на обществото към неблагоприятното и нетолерантното отношение и дискриминацията чрез...
Как реагираха различни държави на проблема с ескалация на домашното насилие по време на пандемията Първите страни, които въведоха мярката-извънредно положение, първи докладваха за увеличаване на случаите на домашно насилие, а от ООН дори предупредиха за увеличаване на психичните разстройства.  Тревожността сякаш отвори кутията на Пандора и оттам...