С попълване на регистрационната форма, вие резервирате вашето място за конкретното събитие /семинар, обучение, курс, др./, организирано от Фондация  “ПРАВО И МЕДИИ”.   
Регистрационната форма следва да бъде попълнена онлайн, вкл.  данни за фактура, когато желаете да бъде издадена такава на посочено от вас ЮЛ.  До 3 /три/ дни преди започване на събитието, следва да заплатите таксата по посочената в регистрационната форма банкова сметка. 
Правото Ви на участие в семинара възниква при заплащане на таксата  за участие. Отказ от участие е възможно да бъде направен до 3 /три/ преди датата на събитието, при което заплатените такси за участие се възстановяват в пълен размер. Семинарните такси не включват хотелско настаняване.
“ПРАВО И МЕДИИ” си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без за това да е нужно предварително уведомяване. При нужда от отмяна на семинара, заплатените такси ще бъдат възстановени в пълен размер. “ПРАВО И МЕДИИ” не дължи никакви допълнителни обезщетения в случай на промени в темите и/или лекторите или отмяна на семинара.
При провеждане на онлайн семинари, организирани от “ПРАВО И МЕДИИ”,  всеки участник е длъжен за своя сметка да осигури техническите средства, които ще му бъдат необходими, за да участва в онлайн събитието /напр. инсталиране на ZOOM, Skype, др.; да осигури компютър с аудио и видео връзка и т.н./. “ПРАВО И МЕДИИ” има право да извършва снимки по време на провеждането на семинара.
Прехвърляне правото на участие в семинара, от представител на една компания на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до “ПРАВО И МЕДИИ”.